می‌خواهید بحث آب را هم هک کنید؟

پارسال به این نتیجه رسیدیم که با راه افتادن تعدادی از سایت‌های مرتبط با آب، فعالیت آب‌نیوز را متوقف کنیم، اما امروز متوجه شدیم که هکرهای جمهوری اسلامی به دنبال از بین بردن اطلاعات مرتبط با شرکت‌های مشاور و مجموعه‌هایی هستند که در تخریب محیط زیست ایران موثر بوده‌اند.

از امروز، آب‌نیوز دوباره فعال خواهد شد و مافیای آب هم بابت تلاشش در حذف نوشته‌های مرتبط با فساد در بخش آب خسته نباشید …نمی‌گوییم، بلکه به دنبال پاسخگو کردن این مجموعه فاسد خواهیم بود.تلاش مافیای آب برای هک آب‌نیوز