توسعه پایدار آبکی

کارتون: نیک آهنگ کوثر

وزارت نیرو، قرارگاه خاتم‌الانبیا و شرکا با فقیرتر کردن یک حوضه از منابع آب به دنبال حل دیگر حوضه‌ها هستند.