وبلاگ

این اولین سایتی نیست که راه می‌اندازیم. ۱۸ سال پیش همراه با گروهی از روزنامه‌نگاران محیط زیستی سایت‌های خبری مرتبط با آلودگی هوای تهران و کاهش مصرف سوخت و مدیریت شهری را تاسیس کردیم.

در طول ۱۸ سال گذشته تجربه‌های بسیاری آموخته‌ایم و هنوز هم می‌آموزیم.

آب‌نیوز گرچه ساختار پیچیده‌ای ندارد، اما جایگاهی برای انتشار خبرهای روزانه و دیدگاه‌های مختلف مرتبط با آب با نگاهی به توسعه پایدار و بهبود وضعیت مدیریت آبی در ایران خواهد بود.

روی کمک و نظر شما حساب ویژه‌ای باز کرده‌ایم و امیدواریم کارمان به مشارکت بیشتر شهروندان در مدیریت آب بیانجامد.

سردبیری آب‌نیوز